FRAPS 2.9.4

FRAPS 2.9.4 je určený na nahrávanie videí počas hry.